Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 55, (dalej „Klub Czekolada”), Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 55 90-413 NIP.: 725-205-79-19

2. Telefoniczny kontakt z Klubem Czekolada jest możliwy pod numerem telefonu: 663566344 lub 607825242 Adres e-mail: manager.lodz@klubczekolada.pl lub artist.lodz@klubczekolada.pl

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Klub Czekolada przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie;
b) zamieszczenia informacji o złożeniu rezerwacji;
c) wystawienie faktury osobie fizycznej;

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Klub Czekolada przez który rozumieć należy organizację wydarzeń, oraz atrakcji dla gości Klubu Czekolada.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Klubu Czekolada;
b) pracownicy i współpracownicy odpowiadający za część techniczną sprzętu gromadzącego dane osobowe
c) użytkownicy strony internetowej i serwisów społecznościowych

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

8. W związku z przetwarzaniem przez Klub Czekolada Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub Czekolada Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

10. Klub Czekolada nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Klub Czekolada prosimy o kontakt pod adresem mailowym artist.lodz@klubczekolada.pl